FABEL: Na HPV vaccinatie loop ik een verhoogd risico op overlijden.

FEIT: Onjuist. In wetenschappelijk onderzoek bij meer dan 1 miljoen meisjes is geen overlijden door het HPV vaccin opgetreden. Wel is het zo dat er bij een nieuw product ,zoals een HPV vaccin, alles wat de eerste 30 dagen na vaccinatie gebeurd gerapporteerd wordt. Na toediening van het HPV vaccin bij meer dan 1 miljoen meisjes zijn er wel meisjes overleden, maar nader onderzoek liet zien dat het overlijden (bijvoorbeeld door een auto ongeluk) niets met de HPV vaccinatie te maken had.