Financiële afhandeling van uw bezoek

Een bezoek aan de Roosevelt kliniek is voor u qua kosten hetzelfde als wanneer u naar een ziekenhuis gaat. Het wettelijk eigen risico bedraagt in 2024 minimaal 385 euro.

U kunt met iedere zorgverzekeraar bij ons terecht voor verzekerde zorg.

Wel verschilt de manier van declareren bij wel- en niet- gecontracteerde zorgverzekeraars.

Helaas zijn wij met VGZ en CZ nog in onderhandeling.

Bent u verzekerd bij VGZ of een van hun dochterondernemingen dan vragen wij u een akte van cessie te ondertekenen. Met dit formulier kunnen wij de factuur rechtstreeks voor u indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar en te betalen aan de Roosevelt kliniek, u ontvangt de factuur dan van ons thuis.

Bent u verzekerd bij CZ of een van hun dochterondernemingen, dan krijgt u de factuur thuisgestuurd. U dient de factuur dan zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar en te betalen aan de Roosevelt kliniek.

Aangezien wij nog geen contract hebben met VGZ-groep en CZ-groep wordt er onderscheid gemaakt tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Normaliter moet een patiënt die er voor kiest om naar een zorgverlener te gaan met wie zijn/haar zorgverzekeraar nog geen contract heeft, zelf de eigen bijdrage aan de zorgverlener betalen.

Voor patiënten van VGZ-groep en CZ-groep hebben wij een  coulanceregeling, zodat u de eventuele eigen bijdrage niet aan ons hoeft te betalen. U dient alleen het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u vergoedt, inclusief het nog openstaand eigen risico aan ons te betalen.

Vragen?

Heeft u financiële vragen over uw bezoek of wilt u verdere uitleg over uw vergoeding wanneer u verzekerd bent bij CZ of VGZ of een van de dochterondernemingen?

Neem dan contact op met onze financiële administratie via 06-23507373. Bereikbaar onder werktijden van maandag t/m donderdag.

 

De Roosevelt kliniek (Gynmedical B.V.) heeft sinds 2016 contracten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Achmea groep

Zilverenkruis FBTO Interpolis

Zorg en zekerheid groep

zorgenzekerheid

ONVZ groep

pnozorg vvaa

DSW groep

dswverzekeraar stadholland intwente

Menzis groep

menzis anderzorg

Eno groep

salland

ASR groep

ditzo

EUcare groep

aevitae

Nog in onderhandeling

Met de volgende zorgverzekeraars zijn we nog in onderhandeling, maar ondertussen wordt uw bezoek aan de Roosevelt kliniek wel vergoed. Na ondertekening van een zogenaamde Akte van cessie, kunnen wij voor u declareren bij de volgende zorgverzekeraars:

VGZ groep

vgz

Nog in onderhandeling

Bent u bij CZ, of een van de dochterondernemingen, verzekerd dan krijgt u de factuur van uw bezoek van ons thuisgestuurd.
U wordt dan gevraagd de factuur zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar en het bedrag wat u vergoed krijgt aan de Roosevelt kliniek over te maken.
Aangezien wij (nog) geen contract met CZ hebben, wordt er een onderscheid gemaakt tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. U dient alleen het eigen risico aan ons over te maken, de eigen bijdrage nemen wij als kliniek voor onze rekening.
Gelukkig maakt het voor u als patiënt dus geen verschil dat wij (nog) geen contract hebben met CZ.

CZ groep

cz