Mohs chirurgie

In de Roosevelt kliniek wordt Mohs chirurgie toegepast voor basaalcelcarcinomen in het gelaat. U kunt patiënt verwijzen voor Mohs chirurgie indien aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

Basaalcelcarcinoom in het gelaat:

NB. Indien niet aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal de huidkanker op conventionele wijze worden geëxcideerd door een van onze huidkanker-experts.

U kunt uw patiënt verwijzen via zorgdomein of aanmelden via email, graag een copy van het PA-verslag meesturen en een foto als u deze heeft.