Peniscarcinoom

Het peniscarcinoom is een ernstige vorm van kanker die in Nederland zeldzaam is. Vaak betreft het een plaveiselcelcarcinoom. In een groot deel van de gevallen is er voorafgaand aan het ontstaan van een peniscarcinoom al een in situ carcinoom aanwezig (erythroplasie van Queyrat). Dit betreft vaak (in tenminste 40%) de pensicarcinomen die veroorzaakt worden door een chronische infectie met carcinogene types van het humaan papillomavirus (HPV types 16 en 18).

Klik hier voor het maken van een afspraak

Bij een lichen sclerosus die onbehandeld is of niet onder controle is kan in zeldzame gevallen ook een plaveiselcelcarcinoom ontstaan. Andere mogelijke risicofactoren zijn blootstelling aan UV- licht, slechte hygienische en economische omstandigheden en roken.

Hoe ziet een peniscarcinoom eruit en wat zijn de klachten?

Een peniscarcinoom kan een zeer variërend beeld geven. In het begin kan het het beeld geven van een ontsteking, als een rode vlek. Er kan ook een wond (ulcus) ontstaan.

Als de tumor verder groeit ontstaat er een verdikking, met soms wratachtige kenmerken. Het kan pijnlijk zijn, pas vaak in een laat stadium.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De dermatoloog heeft vaak al een vermoeden dat de afwijking kwaadaardig is. Door middel van een biopt kan de diagnose worden bevestigd.

Zo nodig kan nog aanvullende diagnostiek door middel van een echoscopie van de lymfeklieren in de liezen worden verricht.

Wat is de behandeling?

Belangrijk is dat u behandeld wordt in een oncologisch centrum gespecialiseerd in carcinomen aan de penis. Uw behandelend arts zal hier dan ook met spoed naar toe verwijzen. De behandeling is afhankelijk van het stadium van de tumor.

Primaire behandeling is chirurgische excisie (partiele penisamputatie). Meer gevorderde tumoren worden verwijderd middels een totale penisamputatie. Aanvullende behandelingen zijn het verwijderen van de lymfeklieren in de liezen, radiotherapie en chemotherapie.

Wat is de prognose?

De prognose is geheel afhankelijk van het stadium waarin het peniscarcinoom wordt ontdekt en of er uitzaaiingen naar lymfeklieren of andere locaties in het lichaam aanwezig zijn.

Hoe eerder ontdekt, hoe beter de prognose.

‘’Ik had al enige tijd een onrustig plekje op mijn penis. Doeltreffend werd er aanvullend onderzoek gedaan wat een voorstadium van kanker aantoonde. Dit kon gelukkig goed worden behandeld.’’

Pieter, 62 jaar

    Heeft u een vraag?

    Wij helpen u graag verder. Vul het contactformulier en wij nemen contact met u op.