Dr. H. (Henk) Oosterhof

Gynaecoloog

Dr. H. (Henk) Oosterhof studeerde geneeskunde aan de Rijks Universiteit te Groningen. Vervolgens begon hij zijn promotietraject naar hemodynamische veranderingen bij het ongeboren kind  in gecompliceerde zwangerschappen en promoveerde in 1993.

In 2002 voltooide hij zijn opleiding tot gynaecoloog in het Groene Hart Ziekenhuis Gouda, en Leids Universitair Medisch Centrum.

Van 2002 tot 2019 was de heer Oosterhof werkzaam als algemeen gynaecoloog in het Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten. Zijn aandachtsgebieden waren naast de benigne gynacologie: oncologie, bekkenbodemproblematiek en menopauze. Gedurende die jaren was hij actief voor de Female Cancer Foundation (FCF) in Suriname en Afrika. Ook bekleedde hij meerdere bestuursfuncties (MSB Drachten, MCN, KNMG Fryslan).

Vanaf 2010 startte hij een Menopauzekliniek voor vrouwen met ernstige overgangsklachten. Naast zijn werk als gynaecoloog verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van overgangsklachten op werkverzuim. Dit heeft geresulteerd in meerdere publicaties in internationale tijdschriften en begeleidt hij een promovendus op dit onderwerp. Oosterhof is tevens bestuurslid van de Dutch Menopause Society.

Naast klinische werkzaamheden geeft hij workshops en clinics aan bedrijven over duurzame inzetbaarheid van vrouwelijke werkneemsters, met speciale aandacht voor de overgang.

BIG-nummer: 39023114101